Milloin osteopaatille

Osteopaatin vastaanotolle on hyvä hakeutua, jos kärsii tuki- ja liikuntaelinperäisistä vaivoista. Yleisimpiä osteopaatin hoitamia vaivoja ovat lihaskireydet, alaselkäkivut, niska- ja hartiaperäiset kiputilat sekä päänsärky. Osteopaattisella hoidolla voidaan myös vaikuttaa useisiin muihin ongelmiin. Osteopaattinen hoito sopii kaiken ikäisille ihmisille aina vastasyntyneistä eläkeläisiin.

Yleisimmät osteopaatin hoitamat vaivat

Selkäkipu
Niska- ja hartiakipu
Päänsärky
Iskias
Olkapääkivut
Tennis- ja golfkyynärpää
Ranteen ongelmat
Urheiluvammat
Ryhtivirheet ja välilevyperäiset ongelmat
Lonkan, reiden ja polven vaivat
Nilkan ja jalkaterän kiputilat
Astma ja hengityselinongelmat
Lasten ja nuorten selkäkivut
Raskauden aikaiset selkäkivut

 

“To find health should be the object of the doctor. Anyone can find disease” – A.T. Still –

 
Rintaranka
 

Selkäkipu

Selkäkipu on yleisin syy, miksi hakeudutaan osteopaatin vastaanotolle. Yli 80 % ihmisistä kärsii selkäkivusta jossain vaiheessa elämää. Selkäkipua voi aiheuttaa mm. selkärangan nivelten eli fasettinivelten lukkotilat, lihaskireydet ja -krampit tai selän välilevyn vaurio. Myös lantion alueen toimintahäiriöt kuten ristiluu-suoliluu -nivelen eli SI -nivelen häiriötilat tai mahdollinen alaraajojen pituusero voivat olla hyvin merkittävässä roolissa varsinkin alaselkäkivussa. Osteopaattinen hoito on useissa kaksoissokkotutkimuksissa havaittu tehokkaaksi keinoksi hoitaa selkäkipuja. Osteopaatti pyrkii huolellisella selän ja lantion alueen tutkimuksella löytämään vaivan aiheuttajan ja vaivaan liittyvät tekijät ja tekemään sen perusteella sopivan hoitosuunnitelman.

sivun alkuun

Niska- ja hartiakipu

Niska- ja hartiakipu ja siihen liittyvä päänsärky on selkäkivun tapaan yksi yleisimmistä syistä hakeutua osteopaatin vastaanotolle. Nykyajan elämäntyyli ja toistuva päätetyöskentely aiheuttaa usein niska- ja hartiakipua. Myös huono ryhti ja pään virheasennot rasittavat niskan lihaksia aiheuttaen kipua. Niin sanottu jännityspäänsärky on usein seurausta hartianseudun lihasten jännittyneisyydestä. Usein lihaksista voidaan löytää ns. triggerpisteitä, jotka heijastavat kipua takaraivolle, ohimoille, otsalle tai silmien taakse. Kireät lihakset voivat myös altistaa migreenikohtaukselle. Myös rinta- ja kaularangan nikamien huono liikkuvuus tai fasettilukko voi olla mukana aiheuttamassa hartia- ja päänsärkyä.

sivun alkuun

Päänsärky

Päänsäryt ovat niin yleisiä oireita, että jotkut ajattelevat niiden olevan normaali osa elämää. Särkylääkkeet voivat auttaa lievittämään kipua, mutta ne eivät hoida päänsäryn syytä. Päänsäryt ovat yleisiä, mutta eivät millään tavalla normaaleja. Kaksi yleisintä päänsärkytyyppiä, jännityspäänsärky ja migreeni, kattavat suurimman osan päänsäryistä. Näille päänsärkytyypeille osteopaattinen hoito voi olla hyvinkin tehokasta. Tarkalla tutkimuksella osteopaatti pystyy määrittämään oireiden aiheuttajan ja vakavuuden sekä tekemään oikeanlaisen hoitosuunnitelman tai lähettää jatkotutkimuksiin osaavalle ammattilaiselle.

sivun alkuun

Iskias

Iskiaksella tarkoitetaan yleisesti iskiashermon ärsytystilaa. Iskiakselle on tyypillistä takareidessä tuntuva kipu, joka voi ylettyä säären ja jalkaterän alueelle. Syynä hermon ärsyyntymiseen voi olla välilevytyrä, tai hermojuuriaukon ahtautuminen esim. ikääntymiseen liittyvän välilevyn madaltuman johdosta. Myös pakaran alueen lihaskireys (ns. piriformis syndrooma) voi aiheuttaa iskiastyyppisiä oireita jolloin iskiashermon runko jää puristuksiin pakaran alueella. Hoidolla pyritään poistamaan välilevyyn kohdistuvaa ylimääräistä rasitusta, normalisoimaan hermon aineenvaihduntaa ja vähentämään siihen kohdistuvaa puristusta.

sivun alkuun

Olkapääkivut

Olkapääkivun aiheuttajana voi olla useita eri tekijöitä, siksi sitä tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon monia eri asioita. Yleisimpiä olkapään vaivoja ovat olkapään kiertäjäkalvosimen lihasten kireydet ja jänteiden tulehdukset sekä ns. "jäätynyt" olkapää (frozen shoulder). Myös lapaluun, selkärangan ja kylkiluiden toiminnan häiriöt voivat vaikuttaa olkapään toimintaan häiritsevästi. Hoito kohdistetaankin monesti paitsi olkapään seudun lihaksiin ja hartiakaaren niveliin, myös selkärankaan ja kylkiluihin.

sivun alkuun

Tennis- ja golfkyynärpää

Tennis- tai golfkyynärpää voi syntyä em. lajien harrastajien lisäksi kenelle tahansa paljon käsillä töitä tekevälle, kuten toimistotyöntekijälle tai kampaajalle. Tenniskyynärpäässä kipu on kyynärvarren ulkosivulla ja golfkyynärpäässä sisäsivulla. Kyseessä on ranteen koukistaja- tai ojentajalihasryhmän jänteiden ylirasitustila. Osteopaattisella hoidolla pyritään parantamaan koko yläraajan verenkiertoa ja aineenvaihduntaa, venyttämään kiristynyttä lihasryhmää, sekä normalisoimaan paikallista nivelten liikettä. Myös ranteen, olkapään ja selkärangan toimintahäiriöiden hoito osana tennis- tai golfkyynärpääpotilaan hoitoa on usein hyödyllistä.

sivun alkuun

Ranteen ongelmat

Sormien puutuminen, pistely ja kipu saattavat yllättää esimerkiksi raskaana olevan naisen. Samoin voi käydä pidemmissä staattisissa työrasituksissa kuten päätetyössä/ hiirityöskentelyssä tai kättään tilapäisesti kovasti rasittavalle kesämökkiläiselle. Tässä yhteydessä puhutaan usein rannekanavaoireyhtymästä (Canalis Carpi -syndrooma) jolloin käden medianus -hermo on pinteessä rannekanavassa, jonka läpi hermo kulkee. Osteopaattisella hoidolla pyritään vapauttamaan hermon kulkua rannekanavassa, jolloin hermo saa lisää tilaa ja sen aineenvaihdunta paranee.

sivun alkuun

Urheiluvammat

Urheilijoista puhuttaessa osteopatian rooli ennaltaehkäisevänä hoitona korostuu. Osteopatiasta on usein apua monien eri vammojen kuntoutuksessa. Postoperatiivisen kuntoutuksen tavoitteena on operoidun alueen toimintakyvyn palauttaminen vammautumista edeltäneelle tasolle. Toisinaan urheilijan ongelma voi näkyä vain suoritustekniikan häiriönä tai suorituskyvyn laskuna. Huolellisella tutkimuksella ja testeillä pyritään kartoittamaan mahdollisesti esimerkiksi urheilulääkärin konsultaatiota vaativat vammat. Oman urheilutaustani vuoksi olen aina ollut erityisen kiinnostunut urheilijoiden vaivojen hoidosta.

sivun alkuun

 
Nilkka
 

Ryhtivirheet ja välilevyperäiset ongelmat

Välilevyt ovat selkärangan iskunvaimentimia ja liikkuvuuden mahdollistavia tyynyjä. Välilevyihin voi syntyä pullistumia rangan muuttuneen kuormituksen, ryhtivirheen, huonon nostotekniikan, kaatumisen tai muun vamman yhteydessä. Vaurio voi syntyä myös hitaammin selkärangan kulumisen ja rappeutumisen yhteydessä. Tyypillisin paikka on lannerangan alaosan välilevyissä, mutta myös esimerkiksi kaularangassa esiintyy välilevyvaurioita. Normalisoimalla rangan liikkuvuus voidaan varmistaa normaalimpi painon jakautuminen ja poistaa siten ylimääräinen paine ylirasittuneelta tai vaurioituneelta välilevyltä. Vakavissa tapauksissa leikkaushoito on suositeltavaa, mutta lievemmissä tapauksissa ei-operatiivinen hoito ja kuntoutus voi olla hyvinkin tuloksellista.

sivun alkuun

Lonkan, reiden ja polven vaivat

Tyypillisiä lonkan ja polven vaivoja ovat mm. nivelrikko eli artroosi ja polvilumpion rustopinnan pehmeneminen (chondromalacia patellae), mutta myös monet muut tekijät voivat aiheuttaa ongelmia. Lonkan ja polven vaivoissa onkin tärkeää tunnistaa paitsi vaivan aiheuttaja, myös altistavat biomekaaniset tekijät. Nivelrikon hoitaminen vain kipulääkkeillä ei ratkaise syytä ja ongelma tulee etenemään ja aiheuttamaan muidenkin nivelten vaurioitumista. Osteopaatti ei poista sairautta, mutta pystyy hoitamaan nivelrikkoa aiheuttavia syitä ja pysäyttämään ongelman leviämisen.

sivun alkuun

Nilkan ja jalkaterän kiputilat

Nilkkavammat ovat hyvin yleisiä ongelman aiheuttajia. Nilkan nyrjähdys saattaa alkaa aiheuttamaan jalkaterän ongelmia vasta useiden kuukausien tai vuosien kuluttua. Tämä johtuu vamman jälkeisestä muuttuneesta jalan toiminnasta ja painon jakautumista. Myös nivelrikko eli artroosi voi aiheuttaa jalkaterän kipuilua ja samalla muuttaa koko alaraajan biomekaniikkaa. Osteopaatti on koulutettu ymmärtämään miten keho toimii kokonaisuutena ja siksi hoito kohdistetaan usein nilkan lisäksi myös polven, lonkan ja lantion toimintahäiriöihin.

sivun alkuun

Astma ja hengityselinongelmat

Astmaattiset ja allergiset oireet ovat lisääntyneet viime vuosien aikana. Tämän on ajateltu johtuvan ruoka-aineissa, ilmansaasteissa ja rakennusmateriaaleissa olevien allergeenien lisääntyneestä vaikutuksesta. Myös lisääntyneellä yhteiskunnan stressaavuudella on osoitettu olevan yhteys allergisuuden yleistymiseen. Osteopaatti ei paranna sairautta, mutta hoidolla voidaan saada vähennettyä lääkityksen määrää, helpottaa normaalia hengitystä tai saada vakavat kohtaukset loppumaan. Osteopaatti hoitaa astmaa ja allergioita normalisoimalla hermoston toimintaa, parantamalla rintakehän ja kylkiluiden liikkuvuutta sekä vähentämällä hengityslihaksien kireyttä.

sivun alkuun

Lasten ja nuorten selkäkivut

Lasten ja nuorten selkävaivat ovat yleistyneet rajusti viime vuosina, joka johtuu liian passiivisesta elämäntyylistä. Tietokoneella istuminen on yksi suurimmista nuorten selkäkipujen aiheuttajista. Lapsilla esiintyviin tuki- ja liikuntaelinvaivoihin tulee suhtautua tosissaan ja ne pitäisi hoitaa ajoissa, jotta vältyttäisiin kroonisilta ongelmilta aikuisiässä. Skolioosi ja nikamansiirtymä (spondylolyysi ja -listeesi) alkavat usein kasvuiän aikaan. Mitä varhaisemmassa vaiheessa selkäkivun syy saadaan selvitettyä, sitä todennäköisemmin ja helpommin tilanne saadaan normalisoitua.

sivun alkuun

Raskaudenaikaiset selkäkivut

Raskauden aikana tapahtuu paljon fyysisiä, henkisiä ja hormonaalisia muutoksia, jotka rasittavat äidin kehoa. Lapsen kasvun myötä äidin kehon painopiste muuttuu, aiheuttaen rasitusta selän lihaksille ja nivelille. Niska ja -hartiaseudun kivut, selkäkivut, päänsäryt, iskiasoireet sekä lantion ja kylkiluiden kivut ovat tyypillisiä raskauden aikana. Osteopaatti pystyy auttamaan muuttuneelle rasitukselle altistuneita niveliä ja lihaksia toimimaan paremmin ja normalisoimaan verenkiertoa sekä vähentämään siten turvotuksen määrää. Raskauden aikaiset kivut voivat myös olla merkki vanhoista äidin kehoon jääneistä jännityksistä, jotka altistavat synnytyksessä komplikaatioille ja uhkaavat siten myös lapsen terveyttä. Synnytyksen sujuvuudella onkin suuri merkitys lapsen hyvinvointiin ja äidin hoitamista raskauden aikana voidaan ajatella samalla myös lapsen hoitamisena. Raskauden aikana on vältettävä turhien lääkkeiden käyttöä, joten osteopaattinen hoito on loistava vaihtoehto kivun hoidossa. Osteopaattinen hoito on turvallista läpi koko raskauden ajan, mutta kuitenkin on yleisesti suositeltavaa välttää kaikkia hoitoja ensimmäisten 12 raskausviikon aikana.

sivun alkuun

Tero Malinen ©2008