Historiaa

Osteopatian perustaja oli amerikkalainen Andrew Taylor Still (1828-1917), joka toimi lääkärinä Yhdysvaltojen sisällissodan aikoihin. Sen aikaiset lääkkeet koostuivat lähinnä alkoholista, elohopeasta ja oopiumista. Käytännön työssä Still havaitsi, että näiden lääkkeiden vaikutukset olivat vähäiset. Hän alkoi etsiä uusia tapoja hoitaa ihmisten sairauksia opiskelemalla runsaasti ihmisen anatomiaa, fysiologiaa sekä kehon mekaanista toimintaa. Still loi lääketieteen filosofian, joka perustui paljolti Hippokrateen, lääketieteen isänä pidetyn kreikkalaisen lääkärin, alkuperäisiin ajatuksiin. Tärkeimpänä Still piti ihmisen kokonaisuutta, jossa keho, mieli ja sielu ovat tasapainossa ja jossa vallitsee rakenteen ja toiminnan yhteys. Still selvitti vaivojen taustalla olevat syyt, jonka jälkeen hän pyrki normalisoimaan kehon toimintaa erilaisin manuaalisin keinoin.

Still toi julki hoitofilosofiansa nimellä osteopatia vuonna 1874, jota pidetään osteopatian syntymävuotena. Still ja skotlantilainen lääkäri William Smith perustivat Kirksvilleen Missouriin vuonna 1892 ensimmäisen koulun - The American School of Osteopathy (ASO), jossa se toimii edelleen. Nykyisin Yhdysvalloissa valmistuu osteopaatteja 19:sta yliopistosta tai korkeakoulusta. Koulutuksen sisältö ja pituus vastaavat lääkärien koulutusta ja heillä on samat ammatinharjoittamiseen liittyvät oikeudet. Tällä hetkellä rekisterissä on noin 59 000 osteopaattia ja se on nopeimmin kasvava terveydenhoidon ala Yhdysvalloissa.

Englantiin osteopatia tuli vuonna 1917, kun Stillin oppilas John Martin Littlejohn perusti Lontooseen koulun The British School of Osteopathy. Englannissa osteopaatit ovat laillistettuja terveydenhoitohenkilöitä aivan kuten lääkärit tai hammaslääkärit. Englannista osteopatia levisi muualle Eurooppaan ja nykyään osteopaatin ammattia harjoitetaan joka puolella maailmaa. Suomessa osteopatiakoulutus alkoi ammattikorkeakoulussa vuonna 2000 ja ensimmäiset osteopaatit valmistuivat keväällä 2004.

 
Osteopatian perustaja Andrew Taylor Still
 

Tero Malinen ©2008