Hoitotekniikat

Osteopaatti käyttää lukuisia eri hoitotekniikoita. Yhdistelemällä eri tekniikoita tapauskohtaisesti, ottaen huomioon asiakkaan taustatiedot sekä alkututkimuksessa tehdyt löydökset, saavutetaan paras yksilöllinen hoitotulos.

Artikulaatio- eli mobilisoivat tekniikat

Näillä tekniikoilla niveleen tehdään toistuvaa passiivista liikettä, jonka tarkoituksena on palauttaa nivelen fysiologinen liikelaajuus sekä parantaa sen verenkiertoa ja aineenvaihduntaa.

Pehmytkudoskäsittely

Pehmytkudoskäsittelyllä lihaksia ja kalvoja hierotaan erilaisin ottein ja pyritään parantamaan niiden paikallista verenkiertoa ja aineenvaihduntaa. Näitä tekniikoita voidaan käyttää hoidettaessa primaaria lihaksen toimintahäiriötä tai esihoitona ennen nivelen dysfunktion hoitoa. Inhibitiota käytetään pehmytkudoksissa esiintyvien triggerpisteiden hoidossa.

 
Hieronta
 
MET-tekniikat (Muscle Energy Technique)

Tekniikat ovat jännitys-rentoutus -menetelmällä tehtäviä lihaksiin kohdistuvia venytyksiä. Niveltä käännetään venytettävään suuntaan ja pidetään esivenytyksessä, kun potilas yrittää ponnistaa vastakkaiseen suuntaan. Jännityksessä käytettävää voimaa säädellään tapauskohtaisesti, mutta yleensä ei käytetä maksimivoimaa. Tällä menetelmällä saavutetaan usein hermostollisten mekanismien vuoksi tavallista venytystä tehokkaampi venytys lihakseen.

Manipulaatio- eli HVLA-tekniikat (High Velocity, Low Amplitude)

Manipulaatiolla pyritään palauttamaan nivelen normaali liikkuvuus liikuttamalla nivel nopealla ja lyhytkestoisella sysäyksellä yli sitä rajoittavan esteen. Manipulaation yhteydessä potilas saattaa tuntea pienen ”napsahduksen”, joka on merkkinä nivelpintojen erkaantumisesta toisistaan. Seurauksena on liikerajoitteisen nivelen liikkuvuuden paraneminen ja kivun lievittyminen. Ammattilaisen suorittamana manipulaatiotekniikat ovat hyvin turvallisia ja niiden käyttämisen tarve arvioidaan kunkin potilaan kohdalla erikseen.

 
Lanneranka
 
Strain-counterstrain- ja funktionaaliset tekniikat

Näillä tekniikoilla pyritään viemään nivel tai lihas mahdollisimman helppoon ja kivuttomaan asentoon. Näin pyritään rentouttamaan lihas ja palauttamaan nivelen normaali liikkuvuus. Nämä tekniikat sopivat hyvin esimerkiksi akuuttien kiputilojen hoitoon, jolloin kipu on usein niin voimakasta, että muita hoitotekniikoita ei voida käyttää.

Tero Malinen ©2008