Vastaanotolla

Alkuhaastattelu

Ensimmäisellä kerralla kun saavut vastaanotolle, pyrimme selvittämään oireidesi alkuperän. Alkuhaastattelussa selvitämme yleistä terveydentilaasi, sekä käymme läpi vaivan syntyhistoriaa, jotta saisimme hyvän kuvan, mikä mahdollisesti aiheuttaa oireitasi. Vaivaan liittyvät alle 5 vuotta vanhat röntgen- ja magneettikuvat sekä lääkärinlausunnot on hyvä ottaa vastaanotolle mukaan.

 
rtg
 

Tutkiminen ja erotusdiagnostiikka

Haastattelun jälkeen teemme erilaisia tutkimuksia, joilla pyrimme tarkasti selvittämään mistä oireesi johtuvat. Tutkimiseen kuuluu mm. ryhdin, asennon ja kehon symmetrian tarkastelu, sekä nivelten, lihasten ja hermoston diagnostisia testejä (esim. neurologiset ja ortopediset testit).

 
Tutkiminen
 

Huolellisella vaivan kartoittamisella, haastattelulla ja tutkimisella pyrimme poissulkemaan tietyntyyppiset vaivat ja sairaudet, jotka mahdollisesti vaatisivat lääkärillä käyntiä. Osteopaatin koulutus antaakin hyvät valmiudet erotusdiagnostiikalle. Tarpeen vaatiessa konsultoin lääkäriä tai ohjaan potilaan lääkärin vastaanotolle.

 

Hoitosuunnitelma ja hoito

Haastattelun ja tutkimusten perusteella valitaan kullekin potilaalle yksilöllinen, turvallinen ja mahdollisimman tehokas hoitomuoto. Lähes poikkeuksetta hoito pitää sisällään useita erilaisia osteopaattisia hoitotekniikoita kuten pehmytkudoskäsittelyä, lihaksia venyttäviä ja rentouttavia tekniikoita, nivelten mobilisointia tai manipulaatiota, jonka tarve arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Lukuisiin eri vaivoihin liittyy lihasheikkoutta ja/tai lihasten epätasapainoa. Hoidon lopuksi annan usein asianmukaisia lihasten venytys- ja vahvistusharjoitteita, sekä muita tervehtymistä tukevia neuvoja. Lopuksi arvioin jatkokäyntien tarpeen tai teen päätöksen esimerkiksi lääkärin konsultaation tarpeellisuudesta.

Tero Malinen ©2008